bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Projekt eCareMed

08.08.2018

INFORMACJA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna "eCareMed" - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”.
Przesłanką do przystąpienia do Projektu jest potrzeba utworzenia w regionie województwa śląskiego spójnego i jednorodnego systemu wymiany informacji medycznej na poziomie konsultacyjnym, diagnostycznym i opieki zdalnej świadczonej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technologii zbudowanych na bazie powiązań informatyczno-medycznych. Realizacji powyższego przyświecają dwa cele – zapewnienie skuteczniejszej opieki nad chorymi w kontekście starzejącego się społeczeństwa, które jest przygotowane na zaistnienie medycznych rozwiązań cyfrowych opartych o komunikację zdalną oraz wyrównanie standardów i szans placówek medycznych działających w różnych obszarach usług medycznych i w różnym otoczeniu społeczno-gospodarczym.
Liderem ww. projektu Partnerskiego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.



Opublikował: Łukasz Małoszyc
Publikacja dnia: 28.12.2013
Podpisał: Łukasz Małoszyc
Dokument z dnia: 28.12.2013
Dokument oglądany razy: 7 575