bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Kontrole 2023

 

Zestawienie kontroli zewnętrznych za okres rok 2023 - stan na dzień 31.12.2023 r.

         

Lp

Kontrolujący

Czas trwania kontroli

Temat kontroli

 Numer protokołu,ustalenia kontroli

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

13.01.2023-13.01.2023

Kontrola wykonania nakazów ujętych w decyzji nr ONS-HP.432-123.2019 z dnia 26 listopada 2019r

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 6/1215/NS/HP/2023  brak zaleceń

2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

09.03.2023-09.03.2023

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ciepłej wody użytkowej-pobór prób wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 61/ONS.HKiŚ/2023 Brak zaleceń

3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

21.03.2023-28.03.2023

Kontrola sanitarna w zakresie wykonywania i dokumentacji szczepień ochronnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI 36/ONS.E/2023 Brak zaleceń

4

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transfuzjologii klinicznej

24.03.2023-24.03.2023

Ocena działalności – Bank Krwi, Pracownia Immunologi Transfuzjologicznej, całościowa ocena organizacji krwiolecznictwa w podmiocie

Wydano zalecenia

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

03.04.2023-03.04.2023

Kontrola sprawdzająca wykonanie punktu drugiego decyzji o nr ONS-HKiŚ.9027.3.76.2023 z dnia 24.03.2023

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 110/ONS.HKiŚ/2023 Brak zaleceń

6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

13.04.2023-13.04.2023

Kontrola sprawdzająca wykonanie punktu pierwszego decyzji nr ONS-HKiŚ.9027.3.76.2023 z dnia 24.03.2023

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 118/ONS.HKiŚ/2023 Brak zaleceń

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

26.04.2023-26.04.2023 27.04.2023-27.04.2023

Kontrola sanitarna w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 56/ONS.E/2023 Brak zastrzeżeń

8

Urząd Marszałkowski Województwa

11.05-22.06.2023

Kontrola projektu pn..Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Spitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

INFORMACJA POKONTROLNA DOT.PROJEKTU NR 0301/20 Istotne zastrzeżenia-w info w informacji pokontrolnej

9

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

17.05,2023-17.05.2023

Kontrola sprawdzająca wykonanie punktu drugiego decyzji nr ONS-HkiŚ.9027.3.76.2023 z dnia 24.03.2023r. Wydanej przez PPIS w Rybniku

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 163/ONS.HkiŚ/2023 Brak zastrzeżeń

10

Narodowy Fundusz Zdrowia

06.06.2023-21.07.2023

Kontrola nr DK.TWK-XII.4840.044.2023 dot. Realizacji umowy nr 124/100443/03/8/2019 z dnia 16.01.2019 wraz z aneksami, nr 124/100443/03/8/2021 z dnia 15.01.2021 wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgia ogólna-hospitalizacja(kod zakresu 03.4500.030.02)w następujących obszarach: 1)prawidłowości realizacji sprawozdania świadczeń z grupy JGP F82 wycięcie wyrostka robaczkowego z powikłaniami w ramach próby objętej kontrola. Okres objęty kontrolą:01.01.2019-31.12.2021r. 2) Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa w ramach próby objętej kontrolą. Okres objęty 01.01.2019-31.12.2021r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  nr sprawy: NFZ-DK-TWK-XII.4840.40.2023, nr kontroli: DK.TWK-XII-4840.044.2023 ZALECENIA POKONTROLNE W WYSTĄPIENIE POKONTROLNYM DO WGLĄDU+WEZWANIE DO ZAPŁATY KWOTY 153 625,14 ZŁ

11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

30.05.2023-30.05.2023

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi-pobór prób wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 181/ONS.HkiŚ/2023 Brak zastrzeżeń

12

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

02.06.2023-02.06.2023

Kontrola przeprowadzona na skutek podjęcia działąń wyjaśniających po stwierdzeniu niezgodności: pomiędzy wynikiem grupy krwi dawczyni w systemie Bank Krwi, a przedstawionym na zdjęciu wynikiem niepotwierdzonym grupy krwi tej samej osoby/dawczyni wydanym przez Pracownię Serologiczną WSS nr 3 w Rybniku

PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z DNIA 14.06.2023 Wydano zalecenia

13

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

01.08.2023-01.08.2023

Kontrola w zakresie funkcjonowania wewnętrznej instalacji wodociągowej w punktach pielęgniarskich oraz łazienkach dla osób niepełnosprawnych w pawilonie nr 5

PROTOKÓŁ KONTROLI N 273/ONS.HkiŚ/2023 Brak zastrzeżeń

14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

17.08.2023-17.08.2023, 22.08.2023-22.08.2023

Kontrola sanitarna doraźna w zakresie opracowania ogniska epidemiologicznego-Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej (Klebsiella pneumoniae KPC)

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 130/ONS.E/2023 Brak zastrzeżeń

15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

4.08.2023

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH NR 70/HŻ/2023

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH NR 70/HŻ/2023 OMS-HKŻŻiPU.90273.70.2023

16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

4.08.2023

Kontrola tematyczna w związku z poborem prób środków spożywczych

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ TEMATYCZNEJ NR 2165/ONS/HŻŻiPU/2023 Brak zastrzeżeń

17

NFZ

16.12.2022-28.04.2023

Realizacja i rozliczanie/sprawozdawanie świadczeń w grupach JGP L84F inne choroby nerek<66 r.ż. oraz L”84E inne choroby nerek >65 r.ż. w ramach umowy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NR KONTROLI DK.TWK-XII.7300.1.075.2022 zalecenia pokontrolne i skutki finansowe kontroli wg wystąpienia pokontrolnego(str 26-28)

18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

06.10.2023-10.10.2023

Kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 350/ONS/HKiŚ/2023

19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

24.10.2023-25.10.2023

Kontrola sanitarna w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 173/ONS.E/2023 Brak zastrzeżeń

20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

30.10.2023-30.10.2023

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ciepłej wody użytkowej-pobór prób wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 386/ONS.HkiŚ/2023 Brak zastrzeżeń

21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

17.11.2023-17.11.2023

Kontrola sprawdzająca wykonanie punktu 1,2 i 3 decyzji nr ONS-HkiŚ.9027.3.304.2023 z dnia 14.11.2023 wydanej przez PPIS w Rybniku

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 410/ONS.HkiŚ/2023 Brak zastrzeżeń

22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

20.11.2023-20.11.2023

Kontrola sanitarna-nadzór nad działalnością Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 190/ONS.E/2023 Brak zastrzeżeń

23

Urząd Marszałkowski Województwa

20.10.2023-21.11.2023

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu

INFORMACJA POKONTROLNA. Bez zastrzeżeń.

24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

17.11.2023-17.11.2023 21.11.2023-21.11.2023

Kontrola sanitarna doraźna w zakresie opracowania ogniska epidemiologicznego – Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem IOK i Pracownią Hemodynamiki (Koronawirus SARS-CoV-2)

PROTOKÓŁ KONTROLI 189/ONS.E/2023 Brak zastrzeżeń

25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

23.11.2023-23.11.2023

Kontrola sanitarna doraźna w zakresie opracowania ogniska epidemicznego-Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym (Koronawirus SARS-CoV-2)

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 195/ONS.E/2023 Brak zastrzeżeń

26

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

23.11.2023-23.11.2023 28.11.2023-28.11.2023

Kontrola sanitarna doraźna w zakresie opracowania ogniska epidemicznego-?Oddział Intensywnej Terapii (Klebsiella pneumoniae KPC)

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 196/ONS.E/2023 Brak zastrzeżeń

27

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

28.11.2023-28.11.2023 01.12.2023-01.12.2023

Kontrola sanitarna w zakresie opracowania ogniska epidemicznego-Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (Koronawirus SARS-CoV-2)

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 201/ONS.E/2023 Brak zastrzeżeń

28

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

12.12.2023-12.12.2023

Kontrola sanitarna w zakresie wykonywania i dokumentacji szczepień ochronnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 210/ONS.E/2023 Brak zastrzeżeńOpublikował: Ireneusz Magiera
Publikacja dnia: 11.04.2024
Podpisał: Kontrola Wewnętrzna
Dokument z dnia: 11.04.2024
Dokument oglądany razy: 101