bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie BIP SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Dane adresowe instytucji:
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
tel: +48 (32) 42 91 254 fax: +48 (32) 42 28 272
e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl
strona www: www.szpital.rybnik.pl

Aktualności

Projekt eCareMed

08.08.2018

INFORMACJA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna "eCareMed" - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”.
Przesłanką do przystąpienia do Projektu jest potrzeba utworzenia w regionie województwa śląskiego spójnego i jednorodnego systemu wymiany informacji medycznej na poziomie konsultacyjnym, diagnostycznym i opieki zdalnej świadczonej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technologii zbudowanych na bazie powiązań informatyczno-medycznych. Realizacji powyższego przyświecają dwa cele – zapewnienie skuteczniejszej opieki nad chorymi w kontekście starzejącego się społeczeństwa, które jest przygotowane na zaistnienie medycznych rozwiązań cyfrowych opartych o komunikację zdalną oraz wyrównanie standardów i szans placówek medycznych działających w różnych obszarach usług medycznych i w różnym otoczeniu społeczno-gospodarczym.
Liderem ww. projektu Partnerskiego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Nowa strona BIP

28.12.2013

Z uwagi na zmianę serwera prezentujemy nową odsłonę strony podmiotowej Biuletynu Informacji PublicznejOpublikował: Ireneusz Magiera
Publikacja dnia: 20.02.2015
Podpisał: Łukasz Małoszyc
Dokument z dnia: 28.12.2013
Dokument oglądany razy: 164 976