bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Celem działania Szpitala jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz
inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania;
2) promocja zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;
2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;
3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
4) prowadzenie działalności diagnostycznej;
5) świadczenie usług farmaceutycznych;
6) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja
zdrowotna;
7) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
8) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie
tych osób;
9) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;
10) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami
obronnymi i ochroną ludności.Opublikował: Ireneusz Magiera
Publikacja dnia: 22.11.2016
Podpisał: Ireneusz Magiera
Dokument z dnia: 22.11.2016
Dokument oglądany razy: 3 065