bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji upraw-nionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749 i 1250) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym - zgodnie z art 24 ust 1 pkt 11 Ustawy o działalności leczniczej i cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu organizacyjnego Szpitala - 60 zł (brutto) za dzień.Opublikował: Ireneusz Magiera
Publikacja dnia: 23.11.2016
Podpisał: Ireneusz Magiera
Dokument z dnia: 22.11.2016
Dokument oglądany razy: 1 959