bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Kontrole 2020

Zestawienie kontroli zewnętrznych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku za rok 2020

Lp Organ przeprowadzający
kontrolę
Termin
przeprowadzenia
kontroli
Zakres kontroli Ustalenia kontroli
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 13.01.2020-13.01.2020 Kontrola sprawdzająca Decyzji ONSUKŚ 09.11.17.2019 z dnia 18.06.2019 Brak zaleceń
2 Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Rybniku 20, 27.12.2019; 13, 17, 20, 27.01.2020; 5,14,25.02.2020 Prawo pracy, bhp, legalność zatrudnienia Wydano zalecenia
3 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 19.02.2020-15.04.2020 Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków funduszu RPO WSL 2014-2020 Kontrola projektu 07B/16 Brak zaleceń
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 25.02.2020-25.02.2020 Kontrola spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych - Stacja Uzdatniania Wody Wydano zalecenia
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 26.02.2020; 27.02.2020; 03.03.2020; 06.03.2020 Kontrola spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych Wydano zalecenia
6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 27.02.2020-27.02.2020 Kontrola spełnienia wymagań dotyczących ciepłej wody użytkowej - pobranie próbek do badań laboratoryjnych Wydano zalecenia
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 02.03.2020-02.03.2020 Kontrola spełnienia wymagań dotyczących wody do spożycia - pobranie próbek do badań laboratoryjnych Brak zaleceń
8 Państwowa Inspekcja Pracy w Rybniku 3.03.2020 Prawna ochrona pracy Wydano zalecenia
9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 04.03.2020- 05.03.2020 Kontrola sanitarna w zakresie bieżącego nadzoru miejsc wytypowanych do utworzenia miejsc kwarantannowych Wojewódzkiego planu działań na wypoadek wystąpienia epidemii. Brak zaleceń
10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 16.03.2020- 16.03.2020 Kontrola sprawdzająca Decyzji ONS-NSHKiŚ.432.104.2020 Wydano zalecenia
11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 23.04.2020- 23.04.2020 Kontrola sprawdzająca Decyzji ONS-NSHKiŚ.432.104.2020 Wydano zalecenia
12 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 24.07.2020- 11.09.2020 Kontrola w zakresie funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych na terenie województwa śląskiego dedykowanych do zwalczania epidemii wirusa SARS-COV-2 Brak zaleceń
13 Śląski Urząd Celno-Skarbowy 29.07.2020- 29.07.2020 Kontrola ewidencji zużycia alkoholu etylowego na cele związane ze zwolnieniem z podatku akcyzowego Brak zaleceń
14 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 23.09.2020- 23.09.2020 Kontrola kompleksowa w ramach urzędowej kontroli żywności nr prot 1456/1215/NS/HŻŻIPV Brak zaleceń
15 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 21.10.2020- 21.10.2020 Konsultant Wojewódzki w zakresie chirurgii dziecięcej - rutynowa kontrola jednostki w zakresie działania leczniczego i szkoleniowego Brak zaleceń
16 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 16.12.2020- kontrola w trakcie Gospodarka finansowa za lata 2018 - 2020 Kontrola w trakcie
17 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Katowice 22.12.2020- kontrola w trakcie Realizacja Świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego za lata 2018 - 2020 . Do celów porównawczych dane statystyczne zostaną również pobrane z roku 2017. Kontrola w trakcie
18 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 22.12.2202- 15.02.2021 - kontrola w trakcie Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie., dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020. Kontrola w trakcie
19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 30.12.2020- 30.12.2020 Kontrola wykonania Decyzji ONS-HP.432.123.2019 Brak zaleceńRybnik, dnia 16.01.2021r.
Sporządził: Maria Piech
Opublikował: Ireneusz Magiera
Publikacja dnia: 01.03.2021
Podpisał: Maria Piech
Dokument z dnia: 01.03.2021
Dokument oglądany razy: 856